Od modelu k odlévání

Více informací o ztraceném vosku

Modely pro lití bronzuna ztracený vosk nebo do ztraceného vosku jsou vyráběny převážně ručně. U poctivého řemesla by neměla v žádném případě chybět ruční výroba, která není doménou zastaralých postupů, ale propůjčuje punc originality a vnáší do odlitku specifický rukopis výrobce, který symbolizuje něco na způsob jeho unikátního podpisu.

V případě velmi náročných a ceněných modelů se pořizuje záložní forma ze silikonu. Stejným způsobem se postupuje u uměleckých odlitků, které se nevyrábí přímo z vosku, ale například z modelovací hlíny, případně jiných modelovacích hmot.

Voskový model je obalen formovací hmotou, vesměs na bázi žáruvzdorných materiálů. Ať jde o keramickou hlínu, sádru s ostřivem, či moderní keramiku, princip je již několik tisíc let stejný. Výroba licí formy zabere den až týden – dle zvoleného materiálu. Forma pro odlévání je následně vystavena tepelnému šoku, při kterém dochází k vytavení vosku a odtoku vosku z formy (vzniká dutina, od které získala metoda svůj název „ztracený vosk“), ideálně bez její deformace rozpínajícím se voskem. Před litím vlastního kovu je nutno každou formu tepelně zpracovat, aby se zamezilo riziku exploze chemicky vázané vody v materiálu a taky nasáknutého vosku v materiálu formy během odlévání. Proces žíhání trvá od 3 do 48 hodin, teplota žíhání se pohybuje od 600°C do 950°C, vše je plně podřízeno materiálu formy a zvolenému technologickému postupu pro výrobu licí formy.

V peci dmýchané vzduchem se v grafitovém kelímku roztaví potřebná slitina kovu. Cínový bronz se odlévá při teplotě v rozmezí 1100-1200 °C dle velikosti odlitku. Tavba trvá po samotné odlití asi 1,5-2 hodiny. Samotné odlévání bronzu je magický rituál.

Kvalita tavby a její celkové vedení závisí na zkušenostech taviče. Následně je odlitek podroben prvotní kontrole kvality. Jsou mechanicky odstraněny zbytky licí formy. Následně je hrubě čištěn – odstranění okují po odlití. Dále odstraněna vtoková soustava. Podle kvality povrchu je přistoupeno k cizelování, tedy broušení a leštění.

Na závěr se provádí operace jako vrtání, sesazování, vyhotovení rytin a podobně. Na finišovaný povrch lze aplikovat patiny a konzervovat jej voskem. Odlitky pro venkovní prostředí lze lakovat průhledným lakem. Výsledky je možno vidět v sekci galerie.