Výběr z významnějších projektů od roku 2010

2020 | Muzeum Blansko - Princezna z Býčí skály.
Komplexní rekonstrukce slavných archeologických nálezů náležící dívce, která dostala jméno Princezna z Býčí skály. Projekt ateliéru Jak obléci pračlověka ve spolupráci se studiem antropologických rekonstrukcí Lar-art. Soubor nálezů - opaskový bronzový kruh, melounovitý náramek, spirálový náramek, rytím zdobené loďkovité spony a honosné vlasové ozdoby zdobené tepaným reliéfem. Fotografie princezny použity se svolením Mgr. Kristýny Urbanové.

2020 | Klenoty středočeského pravěku, výstava zámek Nižbor.
Projekt komplexní rekonstrukce keltského vědérka. Dominuje mu hlava kance, která se našla při výzkumu vedeném archeologem Mgr.Zdeňkem Benešem v Týnci nad Labem. Kromě vědra je zde zahrnuta i výroba repliky koníka z Mladé Boleslavi, který se stal součástí loga UAPPSC Praha. Na projektu se podílel ruční výrobou dřevěného korpusu Květoslav Šeda.
2020 | Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
Soubor replik pro rozšíření expozicí, část souboru pro spřátelené muzeum v Jekatěrinburgu. Dominuje doba bronzová a železná, zastoupená exempláři nálezů z ČR ale i z oblasti východní Evropy (antropomorfní a zoomorfní symboly). Celku dominuje dvojdílný bronzový meč typu Liptov, jehož originál je uložen v muzeu Písek. Dále stojí za zmínku precizní replika dýky typu Kozí Hřbety nebo Skýthský mečík - dýka Akinakes, dále skýthské kopí, trojboké hroty šípu atd.
2020 | Národní muzeum Praha.
Rozsáhlý soubor replik pro novou expozici Národního muzea. Většina replik je posléze natrvalo součástí komplexních archeologických rekonstrukcí - figurín z ateliéru Mgr. Kristýny Urbanové. V souboru bylo rekonstruováno mnoho nálezových situací, např: repliky nálezů z hrobu halštatské ženy (lokalita Lovosice, hrob 26), repliky z hrobu keltského muže (lokalita Manětín a Cítoliby), hrob germánského válečníka (lokalita Dobřichov- Pičhora, hrob V.), soubor nálezů dívky z doby stěhování národů (lokalita Smolín), soubor nálezů hrobu muže z doby stěhování národů (lokalita Bříza). Převažují zde postříbřené a pozlacené repliky spon, přezek a kování. Pro haptickou část expozice nutno zmínit repliku slavného keltského kance z lokality Šárka nebo bronzového býčka z Býčí skály.
2019 | Masarykova universita v Brně.
Soubor artefaktů pro výukový projekt rekonstrukce antických sportů. Byly vyrobeny co nejvěrnější repliky házecích disků, mramorových, kamenných a olověných závaží - tzv. haltér pro skok do dálky, dále speciální atletické bronzové hroty. Odborný garant a konzultant PhDr.Jiří Kouřil, Ph.D.
2018 | Národní muzeum Praha - výstava Keltové.
Soubor replik pro výstavu Keltové pořádanou v Národním muzeu Praha. Repliky pro figuríny a část určená na haptickou sekci výstavy.
2018 | Nevěsty z jiných světů - cizinky v nás.
Možnost spolupracovat na velkém projektu pro putovní výstavu z dílny Mgr. Kristýny Urbanové (ateliér Jak obléci pračlověka). Výroba pro tento náročný projekt obnášela množství replik z několika historických etap (od mladší doby kamenné do 7. století n. l.). Putovní výstava prezentuje osudy dívek a žen, které z různých důvodů prožily velký životní zlom – musely opustit místo, kde se narodily a odejít do prostředí, které pro ně bylo vzdálené zeměpisně i kulturně. Soubor obsahoval rekonstrukce: franské královny Bathildy, dívka z období stěhování národů ze Záluží u Čelákovic, Gótská žena z hrobu u Třebušic, keltská žena pohřbená s mužskou výbavou, legendární dívka z Egtvedu v Dánsku. Fotografie rekonstrukcí se svolením ateliéru Jak Obléci Pračlověka.
2017 | Žena lužické kultury.
Rekonstrukce oděvu ženy z doby bronzové pro muzeum v Ružomberku z dílny Mgr. Kristýny Urbanové. Výroba zahrnovala sadu šperků typických pro pozdní dobu bronzou - období lužických popelnicových polí. Nálezy originálů z okolí Liptova. Fotografie ženy - ateliér Jak obléci pračlověka.
2012 - doposud | Doba bronzová + měděná.
Výroba replik z doby bronzové a měděné s dominantním zaměřením na pracovní nástroje a zbraně z doby bronzové. Zkoumání problematiky pracovních ostří, jejich broušení a technologické zpracování pro dosažení největšího výkonu nástroje. Do tohoto souboru spadá také mnoho drobných projektů pro Národní muzeum, Jihočeské muzeum, UAPPSC Praha, soukromé subjekty atd.
2010 | WTR600 - kapalinou chlazený motor Trabant v letecké úpravě.
Osobně iniciovaná úprava motoru Trabant na kapalinou chlazený pro použití v letectví, návrh a kompletní příprava modelů odlitků KEDAR. Odlitky ze slitiny AlSi7Mg. Nově vyrobené odlitky hlavy válce s delším závitem pro zapalovací svíčku. Odlitky hlav precipitačně vytvrzeny na T66. Poděkování za pomoc při výrobě prototypu firmě Alucast s.r.o (Ing. František Šmatelka).